Vật liệu cách âm. Tiêu âm. Cách nhiệt

Tấm cách âm 3M 2 lớp dày 3mm cao su non, khổ 50x80cm

Giá bán: 100,000 ₫

Giá sỉ: 70,000 ₫

Tấm cách âm 3M 2 lớp dày 3mm cao su non, khổ 50x80cm

Tấm cách âm 3M 3 lớp dày 6mm, khổ 50x80cm

Giá bán: 125,000 ₫

Giá sỉ: 90,000 ₫

Tấm cách âm 3M 3 lớp dày 6mm, khổ 50x80cm

Bông cách âm, tiêu âm dày 10mm, khổ 50x80cm

Giá bán: 100,000 ₫

Giá sỉ: 60,000 ₫

Bông cách âm, tiêu âm dày 10mm, khổ 50x80cm

Vật liệu cách âm 3M 3 lớp dày 1cm, khổ 50x80cm

Giá bán: 200,000 ₫

Giá sỉ: 150,000 ₫

Vật liệu cách âm 3M 3 lớp dày 1cm, khổ 50x80cm

1 - 7 / 7  Trang: