KEO HAI MẶT, DUNG MÔI TĂNG DÍNH 3M

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 20mm dài 3 mét

Giá bán: 100,000 ₫

Giá sỉ: 80,000 ₫

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 20mm dài 3 mét

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 15mm dài 3 mét

Giá bán: 80,000 ₫

Giá sỉ: 65,000 ₫

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 15mm dài 3 mét

Dung dịch keo mồi tăng độ bám dính 3M Primer 94. 10ml

Giá bán: 30,000 ₫

Giá sỉ: 20,000 ₫

Dung dịch keo mồi tăng độ bám dính 3M Primer 94. 10ml

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 10mm dài 3 mét

Giá bán: 60,000 ₫

Giá sỉ: 50,000 ₫

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 10mm dài 3 mét

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 8mm dài 3 mét

Giá bán: 50,000 ₫

Giá sỉ: 40,000 ₫

Băng keo 3M hai mặt siêu dính loại bản 8mm dài 3 mét

1 - 5 / 5  Trang: