Bộ camera và cảm biến lùi 4 mắt hiển thị trên màn hình TFT 4.3 inch - 3367857

0

Giá bán: Liên hệ

Cam kết:

- Bao giá thấp nhất.

- Bao dùng thử 7 ngày, không ưng trả lại.

- Bao bảo hành 1 đổi 1

- Bao hàng ship mở xem mới trả tiền

Bạn vui lòng chọn thuộc tínhX
SL: + -


Giới thiệu Thông số kỹ thuật Đánh giá Tin tức liên quan

Bộ camera và cảm biến lùi 4 mắt hiển thị trên màn hình TFT 4.3 inch. Bao giá thấp nhất thị trường. Bao dùng thử 7 ngày, không ưng trả lại. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Ship hàng COD toàn quốc, mở xem mới trả tiền
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/psCT/20161001/3367857/Cam_bien_lui_cho_o_to_4_mat_co_man_hinh_TFT_4_3_inch_(cam_lui_4_mat_(1)__ki__ch_thuo__c_go__c_).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__2___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__3___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__4___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__5___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__6___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__7___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__8___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__9___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__10___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__11___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__12___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__13___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__14___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__16___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__15___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__17___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/10750/ps/20161001/cam_lui_4_mat__18___ki__ch_thuo__c_go__c__720x1280.jpg

Thông số kỹ thuật

... Đang được cập nhật

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Tin tức liên quan

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !